Biasanya saya melakukan ini untuk backup website ataupun memindahkan file dari satu server ke serverlain, adakalanya proses backup menggunakan software di wordpress tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga